Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
ROCZNE SZKOLENIE COACHINGU METODĄ PSYCHOLOGII PROCESU – CERTYFIKAT COACHA

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji Rocznego Kursu Coachingu metodą POP, a tym samym uczestnictwa w  ścieżce  IPP umożliwiającej  zdobycie  uprawnień Coacha pracującego metodami POP.

Aby uczestniczyć w kursie trzeba ukończyć kurs podstawowy czyli Dwuletnie Szkolenie POP lub Letnią Szkołę POP + 2 rok dwuletniego szkolenia) i zdać egzaminy do szkolenia dyplomowego lub egzaminy dopuszczające do ścieżek specjalizacyjnych IPP czyli 6 egzaminów z zakresu podstawowych informacji nt. psychologii procesu (1.filozofia i teoria POP, 2.Praca w kanale słuchowym i wizualnym w POP, 3. Praca w kanale propriocepcji i ruchu w POP, 4. Praca z relacją w POP, 5. Praca ze światem w POP 6. Praca Wewnętrzna). Wskazówki do egzaminów na stronie www.processwork.pl

PRZEBIEG SZKOLENIA
Zajęcia grupowe: 1 dzień szkoleniowy, 1 raz w miesiącu od października 2017 do czerwca 2018 - soboty w godz. 10-18 - łącznie 9 dni szkoleniowych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą zawierały elementy wykładu, ćwiczeń oraz sesji informacji zwrotnych w oparciu o superwizję.

Samodzielne przeprowadzenie sesji coachingowych: Pierwsze 3 miesiące 1 sesja w miesiącu z uczestnikiem kursu ok. 1,5 h w miesiącu. Od 3-9 miesiąca trwania zajęć 1 sesja w miesiącu z uczestnikiem kursu ok. 1,5h w miesiącu oraz dodatkowa sesja w miesiącu z osobą spoza grupy i spoza POP ok. 1,5 h w miesiącu. Sesje coachingowe będą rejestrowane na video.

Uczestnictwo w szkoleniowych sesjach coachingowych z uczestnikiem kursu - ok. 1,5 h w miesiącu.

Superwizje indywidualne prowadzone w ramach kursu sesji coachingowych - 1 godz. w miesiącu (terminy do uzgodnienia z superwizorami Joanną Dulińską i Michałem Dudą). Koszt 1h superwizji: 150 zł

Wyjazdowa sesja szkoleniowo-egzaminacyjna: 5 dni. Termin wyjazdu podamy w późniejszym terminie. Koszt wyjazdu: 650 zł + koszty pobytu.

PROGRAM KURSU
W trakcie zajęć nauczymy się w jaki sposób podstawowy schemat coachingu realizować przy pomocy narzędzi POP tj: ocena aktualnej sytuacji klienta, określanie możliwości i wyznaczanie celów, praca ze zmianą, ocena efektów zmiany.

Bardzo ważnym elementem kursu jest:

  • relacja coach - klient jako fundament zmiany
  • rozumienie i adekwatne wykorzystywanie oraz integracja trzech poziomów rzeczywistości
  • co-kreacja łącząca dwie perspektywy - processmind i uzgodnioną rzeczywistość
  • praca z aktywnym
  • urzeczywistnianiem procesu na poziome UR
  • praca z dokonywaniem zmian na różnych
  • poziomach rzeczywistości

 

UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu praktycznego uczestnicy otrzymują certyfikat uprawniający do prowadzenia coachingu metodą POP pod superwizją. Po przeprowadzeniu 150 godzin coachingu osoby zostaną wpisane na listę coachów. Dla dyplomowanych processworkerów wpisanie na listę coachów oznacza możliwość korzystania z superwizji według własnej oceny.

TERMINY ZAJĘĆ


CENA
Koszt zajęć (9 dni szkoleniowych): 2500 zł (jeśli płatność całości nastąpi do 10.10.2017) lub 2800zł (jeśli płatność nastąpi w dwóch ratach: 1 rata do 10.10.2017, 2 rata do 28.02.2018) lub 3000 ( jeśli płatność nastąpi w 3 ratach: 1 rata do 10.10.2017, 2 rata do 10.01.2018, 3 rata do 10.04.2018.

Wpłaty prosimy kierować na konto: Instytut Psychologii Procesu,ul. Kochanowskiego 27/7, 01-864 Warszawa     Nr konta: 41 1090 2851 0000 0001 1417 1089

Osoby wpłacające prosimy o kontakt telefoniczny. Można także dokonywać wpłat bezpośrednio przed warsztatem.


INFORMACJE I ZAPISY
Michał Duda, tel.: +48 502 616 396, e-mail: ipp@processwork.pl, www.processwork.pl
18.10.14; 22.11.14; 13.12.14; 17.01.15; 7.02.15; 21.03.15; 25.04.15; 23.05.15; 27.06.15

Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony
2019-10-29 (Aktualność)
2019-07-12 (Aktualność)
2019-06-28 (Aktualność)
2019-06-14 (Aktualność)