Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Letnia Szkoła Psychologii Procesu

Letnia Szkoła Psychologii Procesu 

Z myślą o osobach zainteresowanych krótszą i bardziej intensywną formą szkolenia, zachęceni sukcesem dotychczasowych trzynastu edycji Szkoły, postanowiliśmy po raz czternasty zorganizować Letnią Szkołę Psychologii Zorientowanej na Proces.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób zajmujących się zawodowo pracą z ludźmi m.in.: psychologów, terapeutów, trenerów, nauczycieli, lekarzy psychiatrów oraz lekarzy pozostałych specjalności, pielęgniarek, pracowników socjalnych, animatorów kultury oraz studentów tych kierunków, jak i wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem, pragnących pogłębić wiedzę o sobie samych, nauczyć się jak otworzyć się na własne doświadczenia, zaufać im i lepiej je rozumieć, poznać sposoby radzenia sobie z codziennymi trudnościami.

W ciągu czterech tygodni (160 godzin szkoleniowych) pragniemy przekazać Państwu podstawowe wiadomości z zakresu psychologii zorientowanej na proces, dostarczyć narzędzia pomocne w Waszej pracy.

W programie:

  •  Wprowadzenie do pracy z procesem - śniące ciało i proces śnienia, druga uwaga, praca z podwójnymi sygnałami, amplifikacja, oddźwięk, kanały - drogi przebiegu informacji, progi, odkrywanie znaczenie zdarzeń nieintencjonalnych, metaumiejętności w pracy z procesem.
  •  Praca z progami - progi w różnych kanałach, sygnały progowe, figury progowe, podwójne progi, związek progów ze snami i symptomami cielesnymi, techniki i metaumiejętności pracy z progami, progi indywidualne i kulturowe, "gorące" i "zimne" progi.
  •  Praca ze snami - sny a proces śnienia, progi oraz pierwotne i wtórne procesy w snach, praca z bajkami, mitami, fantazjami i wizjami, odkrywanie mitu osobistego w snach z dzieciństwa, praca ze snami archetypowymi, zjawisko "zaśnienia".
  •  Praca z ciałem i symptomami fizycznymi - praca z krótkotrwałymi i chronicznymi symptomami cielesnymi, głęboka praca z ciałem, związek symptomów cielesnych z relacjami.
  •  Praca z ruchem - ruch jako droga dochodzenia do wtórnego procesu, podwójne sygnały i progi w kanale ruchu, ruchy pierwotne i wtórne, podstawowe techniki pracy z ruchem.
  •  Relacje - podwójne sygnały, progi i podwójne progi w relacjach, praca nad komunikacją w związkach i relacjach rodzinnych, praca z konfliktami i oskarżeniami, relacje kobiety - mężczyźni, relacje z niemożliwymi ludźmi, relacje a seks, mit relacyjny, projekcje, zaśnienia i transy w relacjach.
  •  Krytyk - wróg czy nauczyciel? - Jak radzić sobie z wewnętrznym i zewnętrznym krytykiem?
  •  Odmienne i ekstremalne stany świadomości - wchodzenie i wychodzenie z odmiennych stanów świadomości, rola metakomunikatora, praca z osobami w ekstremalnych stanach świadomości - w śpiączce, w stanach bliskich śmierci, w psychozach; odmienne stany świadomości w relacjach interpersonalnych.
  • Uzależnienia i współuzależnienie.
  • Nasze zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Oznacza to, że przedstawiana przez nas teoria będzie sprawdzana w praktyce przez uczestników zajęć. Wymaga to otwartości i gotowości do zajęcia się własnymi trudnościami i ograniczeniami jakie napotykamy w pracy z ludźmi oraz osobistymi problemami.

Zajęcia prowadzone będą w grupie 10-15 osobowej, od poniedziałku do piątku w godz.10:00-18:00. W weekendy odpoczywamy.

UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY:

Po ukończeniu Letniej Szkoły POP uczestnicy otrzymują zaświadczenie uwzględniające ilość godzinoraz tematykę szkolenia. Zaświadczenie nie uprawnia do prowadzenia psychoterapii ani nauczania psychologii zorientowanej na proces. Istnieje możliwość kontynuacji szkolenia w ramach Programu Licencyjnego IPP, celem uzyskania Licencji Psychoterapeutycznej i Trenerskiej.

PROWADZĄCA: Joanna Dulińska

TERMINY: czerwiec/lipiec, poniedziałki - piątki (w weekendy odpoczywamy) od 10:00 do 18:00 

CENA: Cena zajęć wynosi 2400 zł, pod warunkiem wpłacenia zaliczki w wysokości 1000 zł do dnia 05.06.
Po tym terminie  koszt wynosi 2600 zł. Po 05.06 zaliczki i wpłaty nie będą zwracane. 

Osoby wpłacające prosimy o kontakt telefoniczny. Można także dokonywać wpłat bezpośrednio przed warsztatem, po uprzednim skontaktowaniu się z prowadzącymi.

MIEJSCE: Ośrodek POZA CENTRUM

INFORMACJE I ZAPISY: pozacentrum@pozacentrum.pl

 
Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony
2019-10-29 (Aktualność)
2019-07-12 (Aktualność)
2019-06-28 (Aktualność)
2019-06-14 (Aktualność)