Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Nasz zespół
JOANNA DULIŃSKA Psychoterapeutka, Coach jdulinska@pozacentrum.pl
Jestem psychologiem wydział psychologii UW/, dyplomowaną psychoterapeutką i nauczycielką pracy z procesem Research Society for Process Oriented Psychology w Zurichu. Posiadam licencję psychoterapeutyczną i trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Zajmowałam się psychoanalizą lacanowską, potem od 1991 roku psychologią procesu. Jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces. Założyłam ośrodek psychoterapeutyczno - szkoleniowy POZA CENTRUM.
Prowadzę zajęcia z zakresu psychologii procesu, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia w zakresie negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji grupowych, przywództwa, planowania społecznego, organizacji zespołów ludzkich, superwizje dla terapeutów, terapię indywidualną, par, rodzin, grupową.
Mam 19 letniego syna Jaśka. Kocham las, uwielbiam pływać i czytać - szczególnie baśnie. Interesuję się mitologią. Ur.1967
Rozwiń
MICHAŁ DUDA Psychoterapeuta, Coach Tel.: +48 502 616 396, michal@pozacentrum.pl
Jestem psychologiem (UW). Od 1991 zajmuję się psychologią procesu. Jestem dyplomowanym psychoterapeutą i nauczycielem psychologii procesu Research Society for Process Oriented Psychology w Zurychu. Współzałożyłem Ośrodek POZA CENTRUM i Instytut Psychologii Procesu. Reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu w Polskiej Radzie Psychoterapii.
Pracowałem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW; współpracowałem z Podyplomowym Studium Public Relations przy UW i PAN, a także firmami szkoleniowymi: Specialist & Friends (później House of Skills), Access, Agencja Kształcenia Kadr, Instytut Rozwoju Biznesu oraz z Fundacją im. Stefana Batorego i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Obecnie: prowadzę praktykę psychoterapeutyczną, superwizje, coaching i szkolenia w ośrodku Poza Centrum; jestem niezależnym trenerem i konsultantem organizacji i firm w zakresie: komunikacji, przywództwa, pracy z grupami, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, pracy z relacjami oraz radzenia sobie ze stresem.
Lubię muzykę i podróże. Nie lubię pożyczać książek. (ur. 1967r)
Rozwiń
KATARZYNA BEKIER Psychoterapeutka, Coach, Facylitator Tel.: +48 663 199 104, kbekier@pozacentrum.pl
Jestem psychologiem, absolwentką kierunku: psychologia kliniczna WSFIZ w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu. W 2004r. ukończyłam I etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu, w ramach Szkolenia Dyplomowego mam prawo do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją. Prowadzę terapię indywidualną, par, rodzin, grupy rozwoju osobistego, coaching, warsztaty oraz szkolenia dla firm.
Szczególnie interesuje mnie odkrywanie długoterminowych wzorców życiowych - ich znaczenia w czasie kryzysu, jakim może być np. choroba, konflikty i trudności w kontaktach międzyludzkich, utrata sensu życia, problemy związane z pracą, wypaleniem zawodowym - twórcze rozwijanie potencjału, który ze sobą niosą oraz życie "ścieżką serca".
Lubię podróże, spotkania z przyjaciółmi oraz filmy: "Przystanek Alaska", "Chirurdzy" (Ur. 1973r.)
Rozwiń
DOROTA BIAŁY Psychoterapeutka, Coach Tel.: 691032130, spotkaniazesoba@onet.pl
Jestem psychoterapeutką i coachem, od 2006 r członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu. Ukończyłam I etap Programu Licencyjnego IPP i w ramach Szkolenia Dyplomowego prowadzę terapię i pracę z grupami pod superwizją. Ukończyłam Studium Polityki Relacji, Roczny Kurs Coachingu, Roczne Studium Psychologicznej Pracy z Grupami i Organizacjami. W ramach praktyk pracowałam z ofiarami przemocy w Centrum Praw Kobiet, a także z osobami w odmiennych i ekstremalnych stanach świadomości. Jako wieloletni pracownik międzynarodowych korporacji, a obecnie jako coach towarzyszę ludziom w zmianie i osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Zajmuję się m.inn. Coachingiem Rodzicielskim. Jako psychoterapeutka pracuję indywidualnie z dorosłymi i dziećmi, z rodzicami, parami , z osobami przeżywającymi różne trudności. Prowadzę warsztaty dla rodziców, nauczycieli i młodzieży. Łącząc dobre jedzenie i pracę nad sobą, prowadzę warsztaty z cyklu „Spotkania ze Sobą przy garach“. Jestem trenerką Akademii Zwierciadła, przez kilka lat wraz z mężem tworzyłam w magazynie Zwierciadło rubrykę pt.„Rozmowy przy stole“. Na portalu www.zwierciadlo.pl prowadzę blog, na FB funpage „Spotkania ze Sobą“ pisząc o różnych aspektach procesu w życiu? Mieszkam w domku na wsi, uwielbiam: dzieci, psy, czytać, kąpać się w słońcu i w morzu, burzę mózgów i picie herbaty z mężem oraz sadzić warzywa. Urodziłam się w 1965, mamy dwóch synów Kubę i Franka.
Rozwiń
ANNA GABRYJELSKA-BASIUK Psychoterapeutka, Coach Tel.: 795 600 824, agabryjelska@pozacentrum.pl
Jestem psychologiem i ekonomistką, dyplomowaną psychoterapeutką i coachem. Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Łodzi. Prowadzę coaching, psychoterapię, warsztaty, zajmuję się również facylitacją zmiany i konfliktów w dużych i różnorodnych grupach. Przyjmuję w Warszawie i Łodzi. Prowadzę sesje również w języku angielskim.

Moje główne obszary zainteresowania to:

Rozwój indywidualny i spełnienie w życiu. Wierzę, że każdy jest liderem swojego życia. Prowadzę psychoterapię indywidualną, która pomaga znajdować twórcze rozwiązania, gdy napotykamy problemy: trudne nastroje, lęk, przygnębienie, trudności w relacjach z bliskimi lub w pracy. Prowadzę też coaching, dzięki któremu łatwiej jest wprowadzać odważne zmiany w życiu.

Interesuje mnie również rozwój organizacji i społeczności, facylitacja zmian i konfliktów, wszędzie gdzie one się wydarzają. Stosuję metody głębokiej demokracji, metody narracyjne i storytelling, podjeście systemowe. Pracuję dla biznesu, NGOsów i społeczności. Prowadzę konsultacje, coaching menadżerski, facylitację zmiany w zespołach oraz warsztaty związane z przywództwem, komunikacją i poszukiwaniem wizji i strategii. Działalność społeczną rozwijam w ramach Centrum Dialogu Społecznego, organizując i prowadząc Otwarte Fora dotyczące gorących zagadnień społecznych.

Pracuję z parami, rodzinami i dziećmi. Prowadzę, psychoterapię rodzinną, coaching oraz warsztaty dla rodziców. Stosuję metody głębokiej demokracji, by członkowie rodziny mogli lepiej się zrozumieć i docenić nawzajem. Współpracuję ze szkołami, przedszkolami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Osoby zainteresowane pracą z rodzinami i dziećmi zapraszam na stronę www.strefarodzicow.com .

Fascynuje mnie również wykorzystanie narzędzi psychologii procesu w pracy z artystami nad twórczymi poszukiwaniami, sięganiem głębiej, ekspresją i tremą. Metody związane z twórczością, wykorzystuję również we wszystkich innych obszarach pracy.

Prywatnie jestem żoną i mamą. Lubię śpiewać, żeglować, nurkować, puszczać latawce, a najbardziej siedzieć nad brzegiem jeziora i wdychać zapach wody.
(Jako ekspert w mediach, w TVN, TVP2, w radiowej Trójce, w radiu TOK FM w czasopismach oraz na portalach internetowych np.:)

„Meandry psychoterapii…”(TOK FM)
„Boże Narodzenie moje, Wielkanoc twoja…”(TOK FM)
„O złości…”(TOK FM)
„Psychologia procesu…”(TOK FM)
„Jak pomóc dziecku radzić sobie z frustracją i odmową”(egodziecka.pl)
Alchemia rozwoju dziecka” (egodziecka.pl)

Rozwiń
Magdalena Karkoszka Psychoterapeutka Tel.: 608 156 103, karkoszka.magdalena@gmail.com

Jestem psychoterapeutką.  
Ukończyłam drugi etap Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu i jestem w ostatniej fazie szkolenia, czyli na etapie składania egzaminów prowadzących do certyfikatu. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii indywidualnej, par, pracy z grupami pod superwizją. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu. W szkoleniu licencyjnym jestem od 2014 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na praktykach na oddziale onkologicznym w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w Domu Dziecka w Otwocku oraz w DPS dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym w Mościszkach. W praktyce terapeutycznej fascynuje mnie kontaktowanie człowieka z pełnią jego potencjału, którego szukam we wszelkiego rodzaju kryzysach. Wypalenie zawodowe, niskie poczucie własnej wartości, problemy relacyjne, samotność, potrzeba realizowania się twórczo - to obszary pracy, które interesują mnie szczególnie. Wspieram w powrocie do wewnętrznego balansu, do swojej prawdziwej natury. Towarzyszę w odkrywaniu i wnoszeniu do codziennego życia swojej kobiecości, wspieram kobiety w odnajdywaniu swojej niezależnej drogi życiowej przy jednoczesnym budowaniu głębokich więzi partnerskich. Chętnie pracuję z artystami wspierając ich w wymagających procesach twórczych i blokadach. Jestem bardzo otwarta na pracę z osobami queer. Kocham sztukę i naturę za ich transformującą moc. Na co dzień najchętniej tam szukam sensu, inspiracji, wzorców i natchnienia do życia. 

Rozwiń
MAGDALENA KOWALSKA Psychoterapeutka, Coach Tel.: +48 501 341 496, mkowalska.psychoterapia@gmail.com

Jestem dyplomowaną psychoterapeutką i coachem. Prowadzę Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Trójmieście. Prowadzę terapię indywidualną, par, rodzin i grupową oraz sesje coachingowe i warsztaty rozwojowe. Pracuję m.in. z konfliktami, kryzysami w życiu, zdradą w związku, depresją, lękiem, poczuciem pustki i beznadziei.

Bliskie są mi sprawy dotyczące środowiska osób marginalizowanych w związku z byciem w mniejszości, dyskryminacji społecznej, życia w poczuciu odrzucenia na tle bycia innym, braku tolerancji i poczucia lęku na tym tle. Od lat prowadzę spotkania dla osób różnej orientacji, używając narzędzia jakim jest proces grupowy. 

Od września 2023 rozpoczęłam szkolenie na ścieżce superwizorskiej w Instytucie Psychologii Procesu, w celu zdobywania uprawnień do kształcenia i egzaminowania studentów psychologii procesu oraz superwizowania pracy psychoterapeutów.

Pozostaję w stałym kontakcie z nauczycielami Psychologii Procesu w Portland i Szwajcarii, u których stale doskonalę swoje narzędzia pracy.

Odbywam sesje również w języku angielskim i online.

Wierzę, że istnienie każdego człowieka na Ziemi ma swój sens, dlatego pomagam porzucić swoje ograniczenia i odnaleźć „ścieżkę serca”.

Uwielbiam też, podróżując, poznawać odległe kultury.

 

Rozwiń
Aleksandra Wapniarz Psychoterapeutka Tel.: 517 616 011, aleksandra.wapniarz@gmail.com

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie psychologii zorientowanej na proces (w trakcie szkolenia dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu) i psychologiem (po wydziale psychologii na UKSW w Warszawie). Jestem też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.

Pracuję z klientami indywidualnie oraz z parami. Towarzyszę i pomagam zrozumieć to, co się przydarza w życiu osobistym, zawodowym, w relacjach oraz w dotarciu do głębszego znaczenia tych procesów, snów i symptomów płynących z ciała. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy w dużej korporacji międzynarodowej, co zwraca moją szczególna uwagę na stres, uczucie wyczerpania i brak satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej oraz towarzyszące temu objawy somatyczne i choroby.  Z tego doświadczenia czerpię również pracując z grupami. Interesuje się facylitacją konfliktów, organizuję spotkania, warsztaty rozwojowe i procesy grupowe dla społeczności, które chcą poszerzyć swoją świadomość i poznawać inne stanowiska i role w polu, które tworzą.

Prywatnie moją pasją są wyprawy solo z plecakiem i namiotem, żeglarstwo i długie spacery z psem. 

Rozwiń
GRZEGORZ ZIELIŃSKI Psychoterapeuta, Coach, Facylitator Tel.: +61 490 255 602, gzielinski@pozacentrum.pl
Jestem Dyplomowanym Processworkerem, Certyfikowanym Psychoterapeutą i Certyfikowanym Coachem psychologii procesu.

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu, a także Australian and New Zeland Processwork Oriented Psychology. Należę również do Psychotherapy and Counselling Federation of Australia.

Ukończyłem socjologię na UW ze specjalizacją : terapia i rozwiązywanie konfliktów.

Od 2003 r. prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin.

Prowadziłem autorski projekt składający się z warsztatów i sesji indywidualnych pt.: Psychologia Kariery. W trakcie tego projektu główny nacisk położyłem na to, jak i po czym poznać czy trudności w pracy to sygnał, żeby zmienić pracę czy może zmienić siebie w pracy.

Od kilku lat współprowadzę i współtworzę projekt warsztatowo-coachingowy Feedback czyli informacja zwrotna.

Pracuję również z relacjami w kryzysie, indywidualnie z osobami mającymi trudności relacyjne, z parami, z osobami po rozstaniach. Prowadzę warsztaty rozwojowe i umiejętności w tym temacie. Współprowadziłem cykl autorkich warsztatów o tym jak nawiązywać relacje, jak je pogłębiać i jak kończyć.

W trakcie swojego szkolenia psychoterapeutycznego odbyłem również praktykę w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach z osobami diagnozowanymi psychiatrycznie, z pacjentami na męskim oddziale onkologicznym w szpitalu MSW w Warszawie oraz z dziećmi autystycznymi w Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu".
.
Współprowadzę Centrum Dialogu Społecznego przy IPP, zajmujące się zagadnieniami społecznymi.

Od początku 2016 roku mieszkam w Australii, w Melbourne, gdzie prowadzę psychoterapię, coaching i warsztaty po Angielsku i po Polsku. Pracuję również przez Skype. Strona mojej praktyki w Melbourne.
Lubię się uczyć i nudzić. (ur.1974 r).
Rozwiń
KAMISIA ANNA STASZEWSKA Psychoterapeutka Tel.: +1 503 619 7536 (nr w USA), kamisia.ania@gmail.com
Jestem dyplomowaną psychoterapeutką psychologii procesu i absolwentką Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych UW. Na studiach kończyłam specjalizacje pomoc terapeutyczna i praca z osobami uzależnionymi. Trening psychoterapeutyczny odbywałam w kraju w ramach Instytutu Psychologii Procesu i w The Process Work Institute Portland OR, gdzie zdobyłam Dyplom. Pracowałam w różnych ośrodkach zdrowia psychicznego i rozwoju osobistego przez ostatnie 8 lat. Obecnie pracuję z osobami z podwójnymi diagnozami w jednej z agencji zdrowia psychicznego w Oregonie USA. Pracuję także niezależnie prowadząc terapię indywidualna, par, rodzin i facylituję grupy korzystając z metody psychologii procesu. Szczególnie bliski jest mi temat relacji i proces przemiany osobistej oraz praca z organizacjami. Ur.1977
Rozwiń
Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony
2019-10-29 (Aktualność)
2019-07-12 (Aktualność)
2019-06-28 (Aktualność)
2019-06-14 (Aktualność)