Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Dwuletnie Studium Psychologii Procesu w Warszawie
ZAPRASZAMY:

Osoby zajmujące się zawodowo pomaganiem i pracą z ludźmi: psychologów i psychoterapeutów; lekarzy psychiatrów, lekarzy innych specjalności oraz pielęgniarki; coachów i mediatorów, terapeutów zajęciowych; nauczycieli i wychowawców; konsultantów i trenerów; animatorów kultury; pracowników socjalnych oraz studentów wyżej wymienionych specjalności, a także osoby zainteresowane własnym rozwojem

UCZESTNICZĄC W STUDIUM:

Nauczysz się nowej, skutecznej metody psychoterapeutycznej, w krótkim czasie poznasz pełne spektrum zastosowań pracy z procesem w psychoterapii i dzięki temu będziesz w stanie pracować z szerokim zakresem problemów. Dowiesz się jak korzystać ze swojego wewnętrznego doświadczenia, aby stać się bardziej uważną, wrażliwą, dynamiczną i twórczą osobą, nauczysz się rozpoznawać swoje mocne strony i swój własny styl pracy z ludźmi, zyskasz wiele nowych, a jednocześnie sprawdzonych, użytecznych narzędzi psychologicznych i będziesz mogła/mógł je praktykować pod superwizją prowadzących i wiele, wiele więcej...

STUDIUM OBEJMUJE :

 • 18 warsztatów weekendowych (252 godziny) 
 • ćwiczenia (42 godziny) 
 • seminarium teoretyczne ( 60 godzin) 
 • 6-ścio dniowy warsztat wakacyjny (48 godzin) 
 • psychoterapię szkoleniową (40 godzin)
 • (razem 402 godziny zajęć i 40 godzin psychoterapii)

A PONADTO DO DYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW:

 • forum dyskusyjne i strona internetowa
 • materiały szkoleniowe
 • biblioteka dla studentów Instytutu Psychologii Procesu


Studium przygotowuje do egzaminów wstępnych Szkolenia Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu uprawniających do prowadzenia psychoterapii i pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela psychologii procesu.

Instytut Psychologii Procesu oferuje także Ścieżki Specjalizacyjne zakończone certyfikatem CoachaFacylitatora Procesów Grupowych i Mediatora metodą POP. Dwuletnie Studium stanowi pierwszy etap każdej ze ścieżek.

Osoby, które zainteresowane są zdobyciem uprawnień do prowadzenia psychoterapii pod superwizją (a w przyszłości zdobyciem dyplomu) muszą dodatkowo przejść nabór do Programu Licencyjnego IPP. Szczegółowa procedura naboru opisana jest w Regulaminie Programu Licencyjnego oraz uchwałach Rady Programu dostępnych na stronie IPP - link: www.processwork.pl

Zobacz graficzny schemat szkoleń w IPP, kliknij w link:
http://www.processwork.pl/web/dziekanat/file/Katalog%202012/katalog%202012%20a/SCHEMAT%20SZKOLEN%20IPP.pdf

Zapoznaj się z manualem Programu Licencyjnego IPP, kliknij w link : http://www.processwork.pl/web/dziekanat/file/ProgramLicencyjnyIPPmanual.pdf

 
ZA ILE?

Opłata za miesiąc nauki wynosi 260 zł (zajęcia weekendowi i ćwiczenia) - płatne za trzy miesiące z góry
plus 240 zł (2 obowiązkowe sesje terapeutyczne w miesiącu - 1 sesja kosztuje od 100 do 150zł) - płatne co miesiąc bezpośrednio u terapeuty (cena różna w zależności od terapeuty)
plus opłata za warsztat wakacyjny 850 zł oraz seminarium teoretyczne 550 zł.
(opłaty za warsztat wakacyjny i seminarium dokonuje się w terminie przed zajęciami na konta podane przez prowadzących).

Opłaty kwartalne za studium (780 zł) proszę dokonywać na konto: 

Pierwszą ratę w wysokości 780 zł należy wpłacić do 10 października 2017 (kolejne do 10 stycznia 2018 i 10 kwietnia 2018).
Prosimy przynieść dowód wpłaty na pierwsze zajęcia.

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DOPIERO PO ODBYCIU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

O przyjęciu na Studium decyduje obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna. Jej celem jest sprawdzenie motywacji, oczekiwań oraz możliwości spełnienia wymagań Dwuletniego Studium. Rozmowa ma także odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości związane z Dwuletnim Studium.

ZAPISY:
W celu zapisania się na szkolenie prosimy o kontakt mailowy na adres pozacentrum@pozacentrum.pl lub tel. 502 616 396

 

 

ZAŚWIADCZENIA:

Po ukończeniu Dwuletniego Studium uczestnicy otrzymują zaświadczenie Instytutu Psychologii Procesu z wyszczególnieniem wymiaru godzin i tematyki zajęć.
Zaświadczenie uzyskuje się po spełnieniu wszystkich wymagań, do których należą: uczestnictwo w warsztatach i ćwiczeniach (istnieje możliwość odrobienia zajęć z kolejnym rokiem), uczestnictwo w seminarium teoretycznym, uczestnictwo w wyjeździe wakacyjnym oraz odbycie 36 godzin sesji szkoleniowych.

Istnieje także możliwość kontynuowania szkolenia w Instytucie w celu uzyskania międzynarodowej Licencji Psychoterapeutycznej i Trenerskiej wydawanej przez IPP. Prosimy mieć jednak na uwadze fakt, że uczestnictwo w Dwuletnim Studium Psychoterapii nie jest tożsame z uczestnictwem w Programie Licencyjnym IPP. Tak więc, aby całe Dwuletnie Studium mogło być zaliczone do wymagań Programu Licencyjnego należy najpóźniej do końca listopada 2017 zostać przyjętym do programu. Po tym terminie, zajęcia i sesje terapeutyczne w ramach Dwuletniego Studium liczyć się będą do wymagań Programu Licencyjnego dopiero od momentu przyjęcia do Programu (a nie wstecz)

warsztaty odbywają się w godzinach:

sobota od 10.00 do 18.00

niedziela od 10.00 do 16.00

28-29.10.17 - Wprowadzenie do pracy z procesem
25-26.11.17 - Praca z progiem-czyli co nas ogranicza
16-17.12.17 - Praca ze snami - sny a proces śnienia
20-21.01.18 - Praca ze snami - sen z dzieciństwa
10-11-02.18 - Praca z symptomami fizycznymi
24-24.03.18 - Praca z ciałem
21-22.04.18 - Relacje-komunikacja, projekcje, zaśnienia
26-27.05.18 - Relacje - sny relacyjne i mit relacji
23-24.06.18 - Relacje - praca z rodziną

X.18 - Praca z uzależnieniami
XI.18 - Krytyk: wróg czy nauczyciel?
XII.18 - Odmienne stany świadomości
I. 19 - Praca z transem i osobami w śpiączce
II.19 - Praca wewnętrzna
III.19 - Twórczość
IV.19 - Praca z nadużyciami
V.19 - Praca z grupą
VI.19 - Zagadnienia społeczne

MIEJSCE: 

Ośrodek POZA CENTRUM al. Ujazdowskie 16/58 Warszawa

ASYSTENCI:

Studentki Szkolenia Dyplomowego w Instytucie Psychologii Procesu. W ramach szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia psychoterapii i warsztatów rozwojowych pod superwizją Dyplomowanego Nauczyciela POP.

Zajęcia trwają od 18:15 do 21:00 w wybrane popołudnia, raz w miesiącu.

3) WARSZTAT WAKACYJNY
MEDYTACJE WOJOWNIKA NA ŚCIEŻCE SERCA. Szamanizm i praca wewnętrzna w psychoterapii.

PROGRAM ZAJĘĆ

 • powołanie /jak to się stało, że pracujesz lub chcesz pracować z ludźmi/ i mit zawodowy;
 • "dobroczyńca" terapeuty, sny i niezwykłe spotkania;
 • intuicje, przeczucia, nastroje w pracy z ludźmi, wizje i fantazje, a "widzenie";
  pozostawianie historii osobistej;
 • myśliwy i druga uwaga; percepcja terapeuty - szamanizm, a procesy poznawcze;
 • wojownik i sprzymierzeniec; wykorzystanie sprzymierzeńca w pracy terapeutycznej;
 • świadome śnienie - kto to jest sobowtór i co ma wspólnego z pracą z ludźmi
  praca z duchami i fantomami;
 • czterej wrogowie człowieka wiedzy;
 • moc osobista i ranga w pracy z ludźmi;
 • skradanie się - lekarstwo na grę;
 • medytacja zorientowana na proces;
 • ścieżka serca
 • ścieżka śmierci;
 • rola i udział społeczności w "stawaniu się człowiekiem wiedzy"
 • znaczenie pracy terapeutycznej, poczucie sensu i bezsensu w pracy, a problem zatrzymania świata;

 

Miejsce: warsztat wyjazdowy, poza Warszawą :)
Termin: wrzesień 2018
(dokładne miejsce i czas zostaną podane w późniejszym terminie)
Prowadzący: Joanna Dulińska i Michał Duda

4) SEMINARIUM TEORETYCZNE

Seminarium teoretyczne poświęcone będzie prezentacji podstawowych założeń i metod pracy różnych podejść psychoterapeutycznych m.in.: psychodynamiczne, poznawczo-behaworalne, systemowe, humanistyczno-egzystencjalne, a także zjawisk typowych dla relacji terapeutycznej: np.: kontrakt, opór, przeniesienie, przeciwprzeniesienie.
Osoby, które uczestniczą tylko w Dwuletnim Studium i nie zamierzają być studentami Programu Licencyjnego IPP nie muszą uczestniczyć w seminarium teoretycznym.
Seminarium teoretyczne składa się z 2 obowiązkowych bloków:

Prowadzący: Małgorzata Szczepańska i Grzegorz Szczepański

 


7-8.10.17 - Praca z uzależnieniami
4-5.11.17 - Odmienne i ekstremalne stany świadomości
2-3.12.17 - Praca z transem i osobami w śpiączce
6-7.01.18 - Krytyk wewnętrzny
27-28.01.18 - Twórczość
10-11.03.18 - Praca wewnętrzna
7-8.04.18 - Praca z nadużyciami
12-13.05.18 - Praca z grupą
2-3.06.18 - Zagadnienia społeczne


MEDYTACJE WOJOWNIKA NA ŚCIERZCE SERCA
20-24 września 2017
Zajęcia rozpoczynają się 20.09 (środa) o godz.  11.00. Zakończenie warsztatu  24.09 (niedziela) po południu.

Organizatorzy zastrzegają sobie w szczególnych okolicznościach możliwość zmiany terminu lub miejsca warsztatów w ramach dwuletniego studium

 

ZAPRASZAMY!

Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony