Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Biznes

Oferta dla Biznesu

 Specjalizujemy się w odkrywaniu nowych kierunków rozwoju organizacji, przejściu przez transformacyjne zmiany oraz poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań. Stosujemy innowacyjne narzędzia i programy ‘szyte na miarę’ dostosowane do danej organizacji, jej specyfiki, sytuacji na rynku oraz kultury wewnętrznej. Pomagamy w doskonaleniu komunikacji i współpracy w zespołach oraz relacji między pracownikami.

 WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY W SYTUACJI:

• stagnacji, utknięcia w „martwym punkcie”, braku pomysłów na dalszy kierunek rozwoju
• pojawienia się w zespole napięć, nieporozumień, trudności w komunikacji, konfliktów
• kiedy z firmy odchodzą pracownicy lub często chorują
• gdy wciąż trzeba zwalniać pracowników, bo nie sprawdzają się na swoich stanowiskach
• gdy firma jest w trakcie znaczących zmian, restrukturyzacji
• gdy firma traci konkurencyjność na rynku

 CO NAS WYRÓŻNIA?

 PODEJŚCIE SYSTEMOWE

Niezależnie od tego czy prowadzimy coaching indywidualny, warsztaty rozwojowe dla grup lub zespołów czy facylitację dotyczącą konkretnego zagadnienia w firmie, zawsze postrzegamy organizację jako system, który żyje. Części tego systemu oddziałują na siebie nawzajem, a on też również ulega wpływom szerszego pola czyli otoczenia społecznego i organizacyjnego oraz duchom czasów. Jednocześnie organizacja wpływa na otoczenie i współtworzy otaczającą rzeczywistość. Stosując metody psychologii procesu i głębokiej demokracji badamy strukturę tych wpływów i uwzględniamy szeroki kontekst.

Coaching kluczowych osób w firmie (executive coaching) ma wpływ na zmianę całej organizacji i odwrotnie – zmiany systemowe wymagają zmiany postawy członków organizacji. Wspieramy te procesy na każdym poziomie w organizacji.

 UWZGLĘDNIAMY UNIKALNOŚĆ CZYLI TZW MIT ORGANIZACJI

Celem każdej organizacji biznesowej jest generowanie zysku. Jednak organizacje różnią się między sobą, kulturą, atmosferą, przesłaniem i tym co wnoszą do świata - ta unikalność organizacji to jej mit.

Odkrycie i aktywne podążanie za mitem organizacyjnym ożywia ją i pozwala się rozwijać. Pracujemy z mitem organizacji, by wyłonić jej unikalną wizję, strategię i ofertę, dzięki której znajdzie miejsce na rynku i sprosta wymogom konkurencji.

WYKORZYSTANIE UKRYTEJ WIEDZY

Pracując zarówno indywidualnie jak i z grupą, docieramy do informacji, które zwykle są pomijane lub marginalizowane. Zwracamy uwagę nie tylko na przekaz werbalny, ale również odbieramy informacje ukryte w emocjach, mowie ciała i atmosferze. Dzięki umiejętności dotarciu do tej wiedzy oraz czerpania z różnorodności punktów widzenia poszczególnych osób, organizacja ma szansę odkryć bardziej wyraźnie kim jest i jaki jest jej kierunek rozwoju. Może skorzystać z bogactwa wiedzy, potencjału który już posiada i w ten sposób znaleźć twórcze rozwiązania problemów.

 NATURALNY KIERUNEK ROZWOJU

Nie zmieniamy organizacji według pomysłów i wizji konsultantów – pracujemy z menedżerami i zespołami, aby odkryć naturalny kierunek rozwoju osób i organizacji jako całości. Podążanie w tym kierunku jest najbardziej efektywne - wymaga najmniej wysiłku i jest wzmacniane przez siły mitu organizacji.

 Nasza oferta

Oferujemy bezpłatną wstępną analizę i konsultację, aby zaproponować program dostosowany do potrzeb Państwa formy, wykorzystujący najbardziej efektywne usługi i narzędzia z poniżej oferty.                                                                                                    

 ROZWÓJ ORGANIZACJI

  •  Warsztaty poświęcone odkrywaniu mitu organizacji i budowaniu na jego podstawie jej wizji i strategii.
  •  Warsztaty projektowania produktu i marki w oparciu o archetypy i nowoczesną praktykę zarządzania znaczeniem.
  •  Facylitacja procesów zmiany i konfliktu w organizacji.

  ROZWÓJ ZESPOŁÓW

  • Prowadzenie sesji feedbacku (informacji zwrotnych) mające na celu usprawnienie i wzbogacenie bieżącej współpracy lub też dedykowane konkretnym projektom.
  •  Warsztaty „Ocena i Feedback” oraz „Feedback czyli informacja zwrotna” skierowane do kadry zarządzającej i menedżerów z zespołem.
  •  Warsztaty umiejętności menedżerskich
  •  Warsztaty innowacji pomagają znaleźć nowe kierunku rozwoju lub pochylić się nad konkretnymi problemami i znaleźć dla nich twórcze rozwiązania.
  •  Procesy grupowe służą pomocą, gdy zespół utknął, pojawiła się trudna atmosfera lub chce dowiedzieć się więcej na temat zasobów wiedzy jaką posiada.
  •  Facylitacja konfliktów i procesów zmiany niezwykle pomocna, gdy zespół przechodzi przez okres zmian, chce odnaleźć się w nowej sytuacji lub przeżywa konflikt.

 ROZWÓJ INDYWIDUALNY PRACOWNIKÓW

 Dla osób zainteresowanych świadomym rozwojem, umiejętnością wytyczania i realizowania celów, przekraczaniem własnych ograniczeń, wykorzystaniem w pełni swojego potencjału, proponujemy indywidualną pracę z coachem.

coaching dla menedżerów, liderów, talentów, coaching umiejętności

 

 

Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony
2019-10-29 (Aktualność)
2019-07-12 (Aktualność)
2019-06-28 (Aktualność)
2019-06-14 (Aktualność)