Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Feedback czyli informacja zwrotna
Warsztaty skierowane do kadry zarządzającej i menedżerów HR.Dawanie i przyjmowanie feedbacku to temat, który wzbudza wiele emocji i dyskusji, szczególnie w środowiskach gdzie jest on stosowany, a nawet wymagany czyli wśród kadry zarządzającej podczas ocen rocznych i półrocznych pracowników. Feedback stanowi też bardzo ważny element pracy zespołu na każdym etapie realizacji zadań, niezależnie od jego hierarchizacji i celów. Im bardziej przełożeni i pracownicy są świadomi i zainteresowani informacjami zwrotnymi, tym lepsza jest jakość pracy oraz gwarancja rozwoju zawodowego i osobistego.

Dawanie feedbacku, bywa często kojarzone z prowadzeniem „trudnych rozmów” z pracownikami. Chcemy to zmienić. Przekazywanie informacji zwrotnej nie musi być takie trudne, jeśli zadbamy o okoliczności najbardziej korzystne dla tego procesu. Ważne jest to jak dajemy feedback, ważne jest też to jak go przyjmujemy, ale podczas naszych warsztatów chcemy też zwrócić uwagę na trzeci istotny aspekt czyli jaki w ogóle mamy stosunek do samego feedbacku: Czy jesteśmy go ciekawi? Czy aktywnie go szukamy? Czy obawiamy się informacji zwrotnych czy też widzimy w nich wsparcie naszego rozwoju?

Do procesu związanego z feedbackiem można i warto się przygotowywać. Chcemy to Państwu zaproponować w trakcie warsztatu, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem na ten temat.
W naszym programie łączymy sprawdzone metody i narzędzia Psychologii Procesu wraz z indywidualnością i doświadczeniem każdego uczestnika.

Proponowany przez nas warsztat spełnia 3 funkcje:

Pierwsza funkcja - poznawcza, jest realizowana poprzez prezentację wiedzy oraz dyskusję i dzielenie się doświadczeniem własnym w formie:

· wykładu na temat tego czym jest ocena a czym feedback
· prezentacji zasad udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej
· burzy mózgów, dyskusji
· pracy nad Indywidualną Mapą Feedbacku

Druga funkcja – praktyczna, realizowana jest przez ćwiczenie kluczowych postaw w procesie dawania i brania feedbacku:

· postawa „bycia w centrum” - kiedy odbieramy feedback
· postawa „bycia poza centrum” - kiedy dajemy feedback

Postawy te pomagają w radzeniu sobie z głównymi emocjami, które towarzyszą procesowi feedbacku, określane w skrócie SARA czyli Surprise (zaskoczenie), Anger (złość), Rationalization (racjonalizacja), Acceptation (akceptacja). Jak również uwzględniają indywidualne doświadczenie każdego z nas oraz własny styl komunikowania i zachowania w sytuacji feedbacku.

Trzecia funkcja – ocena przydatności warsztatu przez menedżerów do rozwoju zarządzanych przez nich zespołów i pracowników.GRUPA: 8 -12 osób
PROWADZĄCY WARSZTATY: Katarzyna Bekier, Grzegorz Zieliński
TERMIN:  do uzgodnienia
MIEJSCE: Ośrodek Poza Centrum, Warszawa, Al.Ujazdowskie 16 m. 58  / lub u klienta.
CZAS TRWANIA: 9.00 – 17.30 w tym 7h merytorycznych
CENA: 300 zł netto od osoby

Warsztat trwa 7 godzin, do tego należy doliczyć dwie krótkie przerwy (15 min) i jedną dłuższą na
lunch (1,5h). W trosce o jakość merytoryczną części praktycznej, warsztat jest prowadzony w niedużych grupach przez dwóch trenerów.

Warsztat stanowi część większego projektu w ramach, którego oferujemy warsztaty dla zespołów,
coaching indywidualny oraz pracę z grupą nad konfliktami (proces grupowy).

Z poważaniem
Katarzyna Bekier, Agata Gebhardt, Grzegorz Zieliński
coachowie i trenerzy Ośrodka Poza Centrum
www.pozacentrum.pl

Oferta szkolenia do pobrania w pdf -
kliknij tutajOpracowanie i prowadzenie:

Katarzyna Bekier
coach, trener, psycholog
tel.: +48 663 199 104, kbekier@pozacentrum.pl, www.pozacentrum.pl
Jestem coachem, trenerem i psychologiem. Prowadzę coaching, warsztaty, grupy rozwoju osobistego oraz szkolenia dla firm metodą Psychologii Procesu. Pracuję w Ośrodku Poza Centrum. Jestem studentką Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu. W obszarze biznesowym szczególnie interesuje mnie temat oceny i feedbacku oraz stresu. Razem z Grzegorzem Zielińskim i Agatą Gebhardt prowadzę projekt “Ocena i Feedback.” Prowadzę również warsztaty “Klinika Stresu - praca z ciałem jako profilaktyka” poświęcone możliwościom twórczego korzystania z doświadczeń związanych z ciałem w kontekście rozwoju i zmiany w sytuacjach stresowych. Prowadziłam szkolenia zewnętrzne “Obsługa trudnego klienta”. Działam w Centrum Dialogu Społecznego przy IPP, które zajmuje się zagadnieniami społecznymi, poprzez organizowanie i facylitację procesów grupowych, forów otwartych, debat publicznych.

Grzegorz Zieliński
coach, trener, facylitator
tel.: +48 501 409 481, gzielinski@pozacentrum.pl,  www.pozacentrum.pl
Jestem coachem, trenerem i facylitatorem grup pracującym metodą Psychologii Procesu. Swoje uprawnienia i doświadczenie zdobywałem w Instytucie Psychologii Procesu (IPP) w Warszawie. Od 10 lat jestem związany z Ośrodkiem Poza Centrum.
Moja specjalizacja w obszarze biznesowym to: podejmowanie decyzji, realizowanie planów, ocena i feedback, poszukiwanie rozwiązań w kreatywny sposób, wybór pracy, motywacje, liderowanie oraz rangi.
Od pięciu lat prowadzę zajęcia warsztatowe pod tytułem Psychologia Kariery. W tym czasie zrobiłem wiele warsztatów, prezentacji, pracowałem też indywidualnie z klientami nad ich rozwojem zawodowym. Realizowałem także szkolenia zewnętrzne z podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem i komunikacji. Razem z Katarzyną Bekier i Agatą Gebhardt prowadzę projekt “Ocena i Feedback”.
Współprowadzę również Centrum Dialogu Społecznego przy IPP, zajmujące się zagadnieniami społecznymi, organizujące Fora Otwarte, debaty publiczne i procesy grupowe.

Agata Gebhardt
coach
tel.: 609 210 461, agebhardt@gmail.com,  www.pozacentrum.pl
Jestem coachem specjalizującym się w coachingu indywidualnym life i business metodą Psychologii Procesu, w którym koncentruję się na zdolności odkrywania i wykorzystywania swojego pełnego potencjału, przekraczania własnych ograniczeń, kreowaniu nowych rozwiązań i zmian. Ukończyłam studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz studia podyplomowe ‘Coaching profesjonalny’ ALK w Warszawie. Byłam wieloletnim pracownikiem międzynarodowych korporacji. Zdobyte doświadczenie pozwala mi rozumieć specyfikę relacji i procesów w tym środowisku. Swój warsztat i kompetencje coacha kształtowałam na szkoleniach i warsztatach certyfikowanych przez ICF oraz przez Instytut Psychologii Procesu. Ukończyłam Kurs Psychologii Zorientowanej na Proces oraz roczne Szkolenie Coachingu Metodą Psychologii Procesu. Przeprowadziłam ponad 250 godzin coachingu pod superwizją i uzyskałam Certyfikat Coacha POP. Ukończyłam również Roczne Studium Rozwiązywania Konfliktów metodą Psychologii Procesu przygotowujące mnie do roli mediatora. Współpracuję z Ośrodkiem Poza Centrum. Razem z Katarzyną Bekier i Grzegorzem Zielińskim prowadzę projekt “Ocena i Feedback”.

   

Oferta szkolenia do pobrania w pdf - kliknij tutaj

Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony
2019-10-29 (Aktualność)
2019-07-12 (Aktualność)
2019-06-28 (Aktualność)
2019-06-14 (Aktualność)