Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Zasady korzystania z sesji terapeutycznych

Zasady korzystania z sesji terapeutycznych

Oferujemy psychoterapię indywidualną, par, małżeństw, rodzin oraz terapię grupową.
 Praktykę prowadzą u nas specjaliści  psychoterapeuci. W skład naszego zespołu wchodzą dyplomowani psychoterapeuci, nauczyciele psychologii procesu oraz studenci metody pracujący pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela, superwizora.

Na sesję można umówić się korzystając z formularza Umów się na sesję
  

 • Sesja trwa 50 - 55  minut. Sesje są płatne - koszt sesji w zależności od osoby terapeuty.
 •   
 • Podwyższanie opłat za sesję oznajmiane jest z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.
 •   
 • W przypadku spóźnienia klient płaci za całą sesję, sesja nie jest przedłużana.
 •   
 • Jeśli klient odwoła sesję później niż 48 godzin przed umówioną sesją, wówczas jest zobowiązany do dokonania opłaty za tę sesję.
 •   
 • Sesje odbywają  się zazwyczaj raz w tygodniu chyba, że terapeuta w porozumieniu z  klientem uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
 •   
 • Długość trwania (ilość sesji) terapii jest ustalanA indywidualnie z klientem.

 • Psychoterapeuta  uprzedza klienta o planowanych przerwach w terapii. W czasie przerw klient może skorzystać ze spotkań z innym terapeutą, wskazanym przez  terapeutę prowadzącego.

 • Podczas  terapii klient nie może pozostawać w terapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 •   
 • Psychoterapeuta  jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji        uzyskanych od klienta w czasie terapii, a także faktu, że klient korzysta z terapii. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta (np. psychiatrą), terapeuta udostępnia tylko niezbędne informacje, a przekazanie informacji odbywa się za wiedzą klienta.
 •   
 • Terapeuci  Ośrodka POZA CENTRUM są zobowiązani do superwizowania swojej pracy.
Służy to ulepszaniu usług psychoterapeutycznych  i lepszej opiece nad klientami. Omawiając swoją pracę z superwizorem terapeuta dba o  anonimowość klientów. 
W celach superwizyjnych terapeuci Ośrodka czasami nagrywają sesje na video jedynie  po wcześniejszym uzgodnieniu i za zgodą klienta. Nagrania przedstawiane są wyłącznie superwizorowi, którego także obowiązuje zasada Poufności. Nagrania są następnie kasowane.
Nagranie  odbywa się zawsze za wiedzą i zgodą klienta. Klient nie musi w żaden sposób uzasadniać odmowy. W każdej chwili na życzenie klienta nagranie może zostać przerwane lub skasowane.
 •   
 • Psychoterapeuci  Ośrodka POZA CENTRUM  odnoszą się w swojej pracy do Kodeksu  Etycznego  PSPTPP (http://processwork.pl/KodeksEtyczny)       
     
Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony
2019-10-29 (Aktualność)
2019-07-12 (Aktualność)
2019-06-28 (Aktualność)
2019-06-14 (Aktualność)