Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
"POLITYKA RELACJI" ROCZNE STUDIUM ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I PRACY ZE ŚWIATEM METODĄ PSYCHOLOGII PROCESU-certyfikat mediatora
Zapraszamy do wzięcia udziału w Rocznym studium rozwiązywania konfliktów i pracy ze światem metodą POP "Polityka Relacji", a tym samym uczestnictwa w  ścieżce  IPP umożliwiającej  zdobycie  uprawnień Mediatora pracującego metodami POP.

Któż z nas nie doświadczył kłótni, sporów, zmagań, rywalizacji, współzawodnictwa, wrogości, otwartej lub zakulisowej walki w relacjach osobistych i zawodowych. Doświadczenia te mają różne przyczyny i różnorodny przebieg: od nagłych spięć i wybuchów po długotrwałe, wyczerpujące, wieloletnie waśnie, które skutecznie wiążą energię, blokują komunikację i rozwój. Czasami konflikty relacyjne przestają mieć znaczenie wyłącznie osobiste, zataczają coraz szersze kręgi i wpływają na funkcjonowanie rodzin, grup i organizacji przynosząc bardzo wymierne straty. Umiejętność rozwiązywania konfliktów niezależnie czy prowadzi do współpracy, rozkwitu, twórczości czy rozpadu relacji i podziału może służyć wspólnemu dobru.

PRZEBIEG SZKOLENIA
Program studium tworzy cykl warsztatów weekendowych dotyczących kluczowych dla relacji zagadnień: rangi, siły, konfliktu, komunikacji, podejmowania decyzji i działań. Są to kwestie uniwersalne znajdujące zastosowanie w każdym środowisku.
Zaproponujemy podejście do konfliktu oparte na koncepcji "głębokiej demokracji", która zakłada ważność wszystkich stanowisk i współczucie dla każdej ze stron. Nasze doświadczenie uczy, że w konflikcie wszyscy mają rację, choć nikt nie ma jej na wyłączność.
Obok skutecznych narzędzi pracy z konfliktem skupimy się na metodach zwiększania świadomości w relacjach.
Są to narzędzia służące zmianie, uwalniające od poczucia bezsilności, bólu i stagnacji, może przywracać nadzieję, poczucie sensu, budzić twórczą energię, przywracać relacji jej naturalny rytm, przepływ, równowagę i wewnętrzną siłę. W ten sposób możemy tworzyć dobre i wspierające środowisko, w którym na nowo możliwa staje się wspólne działanie, zaufanie i bliskość.

PORUSZYMY NASTĘPUJACE ZAGADNIENIA:

- Rozwiązywanie konfliktów metody, strategie i procedury
- podstawy  coachingu i mediacji zorientowanych na proces
- Komunikacja niewerbalna w konflikcie
- Znaczenie emocji i dystansu, eskalacji i deeskalacji konfliktu
- Konflikt, a role w relacjach\
- Trudni partnerzy i współpracownicy
- Granice w relacjach: wolność i niezależność, a wymagania i zaangażowanie
- Polityka relacji i związków: konsekwencje różnic przekonań, wartości i ideałów w relacji uwzględnianie różnic kulturowych, religijnych, klasowych, rasowych, wykształcenia, płci, orientacji seksualnej, stanu zdrowia
- Znaczenie rangi i hierarchii w procedurach podejmowania decyzji i pracy z konfliktem
- Praca z zakończeniem współpracy rozstaniem, rozwodem, podziałem
- Konflikty w relacjach, a konflikty w świecie
- Konflikt interesów, walka o władzę, siła, przemoc i wojna w relacji
- Uwodzenie i manipulacja w relacjach vs. asertywność.
- Mitologia relacji i konfliktu: zemsta, sprawiedliwość, moralne prawa i rachunki krzywd.

ZAPRASZAMY
- wszystkich, którzy na co dzień zajmują relacjami
- psychologów, psychoterapeutów, pedagogów
- mediatorów i negocjatorów
- konsultantów, trenerów
-  pracowników działów szkoleniowych firm
- osoby zawodowo kierujące organizacjami lub zespołami zadaniowymi
-  liderów i pracowników organizacji pozarządowych
- działaczy społecznych, samorządowych, animatorów życia społecznego
- studentów wyższych lat psychologii, nauk społecznych, pedagogiki, zarządzania itp.
- osoby zainteresowane problemami relacji międzyludzkich.

PROWADZĄCY: Joanna Dulińska i Michał Duda:

TERMIN: Jeden weekendowy warsztat w miesiacu od października 2017 do czerwca 2018; 28-29.10, 25-26.11, 16-17.12, 20-21.01, 10-11.02, 24-25.03, 21-22.04, 26-27.05, 23-24.06

MIEJSCE: Ośrodek POZA CENTRUM,  Warszawa, Al. Ujazdowskie 16 m. 58 

Organizatorzy zastrzegają sobe możliwość zmiany terminu i miejsca warsztatu

KOSZT:2500 zł płatne w trzech ratach: 1000 zł do 10 października 2017, 750 zł do 10 stycznia 2018 i 750 zł do 10 kwietnia 2018
Opłaty prosimy kierować na konto:Instytut Psychologii Procesuul. Kochanowskiego 27/7, 01-864 Warszawanr konta: 77 1090 2851 0000 0001 1404 7930
Osoby wpłacające prosimy o kontakt telefoniczny
Po rozpoczęciu trymestru wpłaty nie będą zwracane

INFORMACJE I ZAPISY: Michał Duda, tel.: +48  502 616 396

 

25-26.10, 29-30.11, 20-21.12, 24-25.01, 14-15.02, 28-29.03, 9-10.05, 30-31.05, 20-21.06
Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony
2019-10-29 (Aktualność)
2019-07-12 (Aktualność)
2019-06-28 (Aktualność)
2019-06-14 (Aktualność)