Ośrodek Poza centrumPrzy Polskim Stowarzyszeniu Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu
Aktualności
Festiwal POPKreacje 29.09-6.10
Chcesz obserwować, czy brać udział?
Stać z boku, czy się angażować?

Niektórzy mawiają, że życie to sztuka wyborów. W oceanie różnych możliwości, które nas otaczają, codzienność w najprostszej swojej istocie sprowadza się do tego, co wybieram i zapraszam do siebie każdego dnia. W co wchodzę, a co obserwuję. Czasami jest to wybór w konkretnej sprawie, a czasami postawa życiowa.

Bywa też tak, że istnieje presja na to by się angażować i stanie z boku jest krytykowane. Bywa również tak, że obserwowanie i dystans uważane są za mądre i potrzebne. Każda sytuacja jest jedyna w swoim rodzaju i daje szansę ku temu by na nowo dokonać wyboru. Właśnie ta wolność wyboru zdaje się być kluczowa…
POP, czyli Psychologia Zorientowana na Proces zaprasza do obydwu postaw. Zachęca do tego, by płynnie przechodzić między obserwacją a doświadczeniem, co pozwala nam odkryć, jaką mądrość niesie dla nas to doświadczenie.

Możesz wybrać swój sen, trudność relacyjną, symptom fizyczny czy wyzwanie życiowe, a następnie świadomie zanurzyć się w to doświadczenie i odnaleźć jego sens.

POP Kreacje to Festiwal Psychologii Procesu, w ramach którego oferujemy warsztaty, konsultacje i procesy grupowe. Tu możesz poznać naszą metodę, doświadczać i obserwować, a także odkryć znaczenie tego co Ci się wydarza i kierunek zmian w Twoim życiu.
Zatem obserwuj naszą stronę i zdecyduj czy weźmiesz udział w festiwalu POP KREACJE 2017!

Organizatorem Festiwalu jest Instytut Psychologii Procesu, który prowadzi Program Licencyjny, kształcący psychoterapeutów, coachów, mediatorów i facylitatorów afiliowany przy International Association of Process Oriented Psychology - więcej informacji na www.processwork.pl , a także Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii Procesu.

Program Festiwalu jest dostępny na stronie POPKreacje2017Al. Ujazdowskie 16 m 58,
00-557 Warszawa
+48 512 087 090 biuro@pozacentrum.pl Ośrodek w Łodzi: przejdź do strony
2019-10-29 (Aktualność)
2019-07-12 (Aktualność)
2019-06-28 (Aktualność)
2019-06-14 (Aktualność)